ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Γραφείο, υπό την σημερινή του ονομασία BERTSATOS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κλείνει την τέταρτη δεκαετία συνεχούς παρουσίας, με δραστηριότητες που καλύπτουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από τη μελέτη και επίβλεψη κτιριακών έργων, την παροχή εξειδικευμένων τεχνικών συμβουλών σε παντός είδους τεχνικά έργα, μέχρι την κοστολόγηση και σύνταξη των απαιτούμενων τευχών για την δημοπράτηση Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων.
Το Γραφείο λόγω της πολύχρονης και πολύπλευρης ενασχόλησης του με το σύνολο σχεδόν των ενδιάμεσων φάσεων από τον σχεδιασμό ενός έργου μέχρι την υλοποίηση και παράδοση του έτοιμου για χρήση, σε συνδυασμό με την πλαισίωση του κατά περίπτωση, με συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων, είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλού επαγγελματικού επιπέδου, σε παντός είδους τεχνικά έργα.
Βασικός στόχος του Γραφείου είναι η πλήρης ικανοποίηση των αναγκών που παρουσιάζει κάθε έργο, αναφορικά με την ποιότητα, την αρτιότητα, την συνέπεια και την άριστη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών.
Τη διεύθυνση του Γραφείου έχει ο Βασίλης Μπερτσάτος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π., με τη σύμπραξη του Γιώργου Μπερτσάτου, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, B.A. και DIPLOMA IN ARCHITECTURE (Riba Part 2) του UNIVERSITY OF GREENWICH.
Ο Βασίλης Μπερτσάτος σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1972. Από τον Ιούλιο του 1972 μέχρι σήμερα ασκεί συνεχώς το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού, υπό την ιδιότητα του υπαλλήλου στον Δημόσιο Τομέα στην αρχή της επαγγελματικής του καριέρας, και σαν ελεύθερος επαγγελματίας στη συνέχεια.
Ο Γιώργος Μπερτσάτος σπούδασε Αρχιτεκτονική στο UNIVERSITY OF GREENWICH, όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 2004. Από το Φεβρουάριο του 2006 μέχρι τον Ιούνιο του 2010, εργάσθηκε συνεχώς στο “ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.”, σαν μέλος των ομάδων εκπόνησης πληθώρας τεχνικών έργων, και στη συνέχεια σαν ελεύθερος συνεργάτης του. Τον Ιούνιο του 2010 εντάχθηκε στο Γραφείο BERTSATOS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ σαν μέλος του.

Το Γραφείο διαθέτει το με Α. Μ. 21647 Μελετητικό Πτυχίο της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ.

ΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
Α’  06 Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
Α’  07  Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου)