ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΙΔΙΩΤΕΣ

C & M ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ISV TEXNIKH ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ A.E.
MINDCOMPASS OVERSEAS A.E.
TRADE AND TRANSPORT INC
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.  ΚΥΑ
ΑΛΖΑΚΟ Α.Ε.
ΑΡΧΙΚΟΝ  Α.Ε.
ΕΔΡΑΣΗ - Χ.ΨΑΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ELLIDSON CONSTRUCTIO INC
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.-ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ
ΚΟΜΠΑΝ ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ