ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΟΚ 815/84)    
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1986-1989  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ    
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1992  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 5 ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΟΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΚΠΑ)     
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ    
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) 1998  
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"    
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ    
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) 1998  
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ΄ Κ.Π.Σ. 2000-2006    
ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) 2000  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΑΕΔ    
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) 2001-2002  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.)     
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ    
ΕΚΕΠΙΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2001  
PROJECT MANAGEMENT ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. (ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ - ΦΑΛΗΡΟ)    
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ    
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 2004 2002  
ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΧΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (MPC)    
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ    
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 2004 2003  
ΕΠΕΚΤΑΣΗ -ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ    
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ      
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ    
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    
MINDCOMPASS OVERSEAS Α.Ε. 2008  
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΒΑΚΧΟΣ-ΗΝΙΟΧΟΣ-ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ   PARNASSOS 24PARNASSOS 24PARNASSOS 24
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ      
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤ.Α.Δ.)  2010  
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ    
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ     
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤ.Α.Δ.)  2011  
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΕΚΑ     
ΕΠΠΕΡΑΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΥΠΕΚΑ) 2011  
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Χ.Κ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΕΛΑΡΙΑ   PARNASSOS 10PARNASSOS 10PARNASSOS 10
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤ.Α.Δ.)  2013  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΣΤΡΟΥΣ    
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2013  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ - ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ    
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2013  
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΑΣΟΥΡΑΚΟΥ - ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ  ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ    
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 2013  
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Χ.Κ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΕΛΑΡΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΑΣΗ Β - ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ   FTEROLAKA 2FTEROLAKA 2
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤ.Α.Δ.)  2014  
ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ    
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2014  
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΑΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ - ΠΛΑΚΑΣ - ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ"    
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2014  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΥΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ    
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 2014  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΣΜΑ    
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2014  
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ (ΠΕΛΕΤΩΝ - ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ) Τ.Κ. ΠΕΛΕΤΩΝ    
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2015