ΚΤΙΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ    
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992  
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ    
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  1995  
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΑΡΓΟΥΣ    
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 1996  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ    TRAPEZA ETHNIKI 02
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2001  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ     
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2003  
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟ    
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 2005  
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔΟΥ ΙΑΣΩΝΟΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ    
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 2005  
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ    
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 2005  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    
TAXYΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ  2007