ΚΤΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

5 0Ρ. ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑ ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ   markopoylos
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ    
ΙΔΙΩΤΗΣ 1977  
6 0Ρ. ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑ ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ    
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ    
ΙΔΙΩΤΗΣ 1979  
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΪΑΦΑ    
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ    
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.) 1987  
ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ    
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ    
ΙΔΙΩΤΗΣ 1989  
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ    
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ    
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε. 1995  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ (M.P.C.) ΣΤΗ HELEXPO     
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ    
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 2001  
ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ (Α' ΦΑΣΗ) ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ    
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  (Υ.Π.Α.) 2001  
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΕ 108 ΤΕΕ-ΣΕΚ    
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ    
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  (Ο.Σ.Κ.) 2006  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 2008  
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ    
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ    
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  2008  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΞΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΔΙΤ    
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ    
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.) 2008  
ΚΤΙΡΙΟ ΛΙΒΥΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΡΕΣΒΗ ΣΤΟ Π. ΨΥΧΙΚΟ    
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ    
ΛΙΒΥΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 2009-2010  
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PERIMETER FENCE AND SECURITY UPGRADE PROJECT OF AMERICAN EMBASSY    
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ    
U.S.A. EMBASSY 2011