ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΚΤΙΡΙΟ  PANAFON - ΠΕΙΡΑΙΩΣ     
PANAFON Α.Ε. 1994  
ΚΤΙΡΙΟ PANAFON - ΜΤΧ ΠΑΤΡΑΣ     
PANAFON Α.Ε. 1995  
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΚΤΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ &  ΣΚΟΥΖΕ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ    
ΙΔΙΩΤΗΣ 1996  
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 1997  
ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.   TSMEDE 21TSMEDE 21TSMEDE 21
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 2002  
ΝΕΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥ/ΥΠΑ    
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2003  
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 18 - ΑΘΗΝΑ    
ΙΔΙΩΤΗΣ 2007-2008  
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 74 - ΜΟΣΧΑΤΟ    
ΙΔΙΩΤΗΣ 2008  
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ 2 - ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ     
ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΛΑΖΑ Α.Ε. 2009  
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΗ - ΑΙΓΑΛΕΩ    
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (Δ.Ε.Η.)  2010  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΙΧΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ   XENIAS 10
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2013  
ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ COSMOTE - ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ    
COSMOTE A.E. 2014  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΤΕ ESTATE ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ    
OTE ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 2014  
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΤΕ ESTATE ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ - ΕΛΛΑΣΙΔΩΝ & ΠΛΑΤ. ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΜΙΚΟ     
OTE ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 2015