ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

6 0Ρ. ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ   KOYVALIAS
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ    
ΙΔΙΩΤΗΣ 1979  
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΟΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΚΠΑ) ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ    
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) 1997-1998  
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΟΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΚΠΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ    
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) 1998  
ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΟΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΚΠΑ)  ΣΕ 11 ΠΟΛΕΙΣ    
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ    
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) 1998-2000  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΑΕΔ    
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ    
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) 2000-2003  
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ    
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ    
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) 2002  
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΑΕΔ  ΣΕ 7 ΠΟΛΕΙΣ    
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ    
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) 2003-2006  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ    
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ 2012